Kluster

Vi har ett antal beräkningskluster

  • Rackham, reserverad för NAISS-projekt
  • Snowy,reserverad för Uppsala universitet med flera
  • Bianca, an del av NAISS-SENS, d.v.s känslig data
  • UPPMAX Cloud, en del av SNIC Science Cloud
  • Miarka, reserverad för Scilifelabs produktion

Technical summary of the UPPMAX clusters

 


Rackham

Snowy

Bianca

Purpose

General-purpose

General-purpose

Sensitive

# Intel CPU Nodes

486+144

228

288

# GPU Nodes

-

50, Nvidia T4

10, 2x Nvidia A100 each

Cores per node

20

16

16

Memory per node

128 GB

128 GB

128 GB

Fat nodes

256, 512 GB & 1 TB

256, 512 GB & 4 TB

256 & 512 GB

Local disk (scratch)

2/3 TB

4 TB

4 TB

Login nodes

Yes

No (reached from Rackham)

Yes (2 cores and 15 GB)

"Home" storage

Domus

Domus

Castor

"Project" Storage

Crex, Lutra

Crex, Lutra

Castor

Get an overview on the documentation pages as well.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin