Syllabus for Language Analysis and Assessment

Språkanalys och bedömning

Syllabus

 • 7.5 credits
 • Course code: 5NS192
 • Education cycle: First cycle
 • Main field(s) of study and in-depth level: Swedish as a Second Language G1F

  Explanation of codes

  The code indicates the education cycle and in-depth level of the course in relation to other courses within the same main field of study according to the requirements for general degrees:

  First cycle

  • G1N: has only upper-secondary level entry requirements
  • G1F: has less than 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements
  • G1E: contains specially designed degree project for Higher Education Diploma
  • G2F: has at least 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements
  • G2E: has at least 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements, contains degree project for Bachelor of Arts/Bachelor of Science
  • GXX: in-depth level of the course cannot be classified

  Second cycle

  • A1N: has only first-cycle course/s as entry requirements
  • A1F: has second-cycle course/s as entry requirements
  • A1E: contains degree project for Master of Arts/Master of Science (60 credits)
  • A2E: contains degree project for Master of Arts/Master of Science (120 credits)
  • AXX: in-depth level of the course cannot be classified

 • Grading system: Fail (U), Pass (G), Pass with distinction (VG)
 • Established: 2013-03-20
 • Established by:
 • Revised: 2022-06-07
 • Revised by: The Department Board
 • Applies from: Spring 2023
 • Entry requirements: At least 22.5 credits from Swedish as a Second Language A
 • Responsible department: Department of Scandinavian Languages

Reading list

Reading list

Applies from: Spring 2023

Some titles may be available electronically through the University library.

 • Bygga svenska. Ett bedömningsstöd för nyanlända elevers språkutveckling i årskurs 7-9 och i gymnasieskolan.

  Skolverket, 2017

  Tillgänglig här

  Mandatory

 • Carlsson, Marie Sfi och sfi-läromedel i tid och rum – föreställningar, politik och tidsanda

  Part of:

  Hyltenstam, Kenneth; Lindberg, Inger Svenska som andraspråk : - i forskning, undervisning och samhälle

  2. uppl.: Studentlitteratur AB, 2013

  (2013) s. 817–856

  Find in the library

  Mandatory

 • Flyman Mattsson, Anna; Håkansson, Gisela Bedömning av svenska som andraspråk : en analysmodell baserad på grammatiska utvecklingsstadier

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2010

  Find in the library

  Mandatory

 • Gemensam europeisk referensram för språk : lärande, undervisning och bedömning

  Stockholm: Skolverket, 2009

  Find in the library

  Mandatory

 • Granfeldt, Jonas; Ågren, Malin Stages of processability and levels of proficiency in the common European framework of reference for languages : the case of L3 French

  Part of:

  Håkansson, Gisela Language acquisition and use in multilingual contexts : theory and practice

  Lund: Lund University Press, 2013

  s. 28–38

  Find in the library

  Mandatory

 • Kartläggning av nyanlända elevers kunskaper

  Skolverket,

  Tillgänglig här

  Mandatory

 • Liberg, Caroline Läromedelstexter i ett andraspråksperspektiv - möjligheter och begränsningar

  Part of:

  Nauclér, Kerstin Symposium 2000 : ett andraspråksperspektiv på lärande

  Stockholm: Sigma, 2001

  S. 108-128

  Find in the library

  Mandatory

 • McNamara, T. F. Language testing

  Oxford: Oxford University Press, 2015

  Find in the library

  Mandatory

 • Nation, I. S. P. Learning Vocabulary in another Language

  2. ed.: Cambridge: Cambridge University Press, 2013

  Find in the library

  Mandatory

 • Nygård Larsson, Pia Text, språk och lärande i naturvetenskap

  Part of:

  Hyltenstam, Kenneth; Lindberg, Inger Svenska som andraspråk : - i forskning, undervisning och samhälle

  2. uppl.: Studentlitteratur AB, 2013

  (2013) s. 579-604

  Find in the library

  Mandatory

 • Olofsson, Mikael; Sjöqvist, Lena Bedömning i svenska som andraspråk

  Part of:

  Hyltenstam, Kenneth; Lindberg, Inger Svenska som andraspråk : - i forskning, undervisning och samhälle

  2. uppl.: Studentlitteratur AB, 2013

  Find in the library

  Mandatory

 • Rydell, Maria Construction of language competence : sociolinguistic perspectives on assessing second language interactions in basic adult education

  Stockholm: Department of Swedish Language and Multilingualism, Stockholm University, [2018]

  Find in the library

  Mandatory

 • Singer, Lauren M.; Alexander, Patricia A. Reading on Paper and Digitally : What the Past Decades of Empirical Research Reveal

  Part of:

  Review of educational research

  vol. 87 (2017) nr. 6 s. 1007–1041

  Find in the library

  Mandatory

 • Abrahamsson, Tua; Bergman, Pirkko Tankarna springer före- : att bedöma ett andraspråk i utveckling

  2. uppl.: Stockholm: Liber, 2014

  Find in the library

  Mandatory