Nominera forskare till Hans L. Zetterbergpriset 2024

Uppsala universitet inbjuder dig att nominera en eller flera kandidater för Hans L. Zetterbergpriset i Sociologi. Priset delas ut till ”yngre forskare, svenska eller utländska, som med sitt vetenskapliga arbete, helst genom att fruktbart kombinera teori och praktik, flyttat fram forskningsfronten”. Priset skall delas ut årligen och skall ses som internationellt. Prissumman är 100 000 kronor.

Nomineringsbrevet ska vara kort och koncist och inkludera ett komplett CV för personen i fråga. Sista dagen för nominering är May 26 2024

Nomineringarna sänds till samfak@samfak.uu.se.

Mer om Hans L. Zetterbergpriset och tidigare vinnare

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin