Om språkvetenskapliga fakulteten

Språkvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet har Nordens bredaste utbud av utbildning och forskning inom språk. Verksamheten sträcker sig från dagens språk i världen till dokumentation av språk på gränsen till utrotning.

Grundutbildningen

Grundutbildningen omfattar såväl program som fristående kurser, bland dem ett hundratal språk, dialekter och forntida språk. I programutbudet finns exempelvis kandidatprogram i språkvetarprogrammet, som ger övergripande lingvistiska kunskaper om språket i allmänhet och språkteknologiprogrammet, där man lär sig arbeta med datorsystem som hanterar mänskligt språk på ett intelligent sätt.

Nordens bredaste språkforskning

Språkvetenskap är forskningen om språk och användningen av språk. Språkforskning är dels forskning inom specifika språk och språkgrupper dels allmän språkforskning om språkliga företeelser utan koppling till ett specifikt språk.

Vid Uppsala universitet finns den bredaste språkforskningen i Norden, med forskning i cirka 40 olika språk, lingvistik (allmän språkvetenskap) och datorlingvistik. Forskningen omfattar språk från vår geografiska närhet som norska, färöiska till språk på geografiskt avlägsna platser som till exempel balochiska.

Forskningen omfattar också tidiga språk och kulturer som bysantinologi och assyriologi. Inom svenska språket finns forskning bland annat om samtal, namn och dialekter.

Institutioner vid språkvetenskapliga fakulteten

Korta fakta

  • Antal helårsstudenter (grund och avancerad nivå):
  • Omsättning utbildning: 135 mnkr
  • Omsättning forskning: 155 mnkr
  • På uppdrag av Skolverket ta fram skolornas nationella prov i svenska: 32 mnkr
  • 2 sökbara utbildningsprogram på grundnivå
  • 7 sökbara utbildningsprogram på avancerad nivå
  • 780 fristående kurser
  • Uppsala universitet har nationellt ämnesansvar för tretton olika ämnen. Elva av dessa finns på språkvetenskapliga fakulteten.

(siffrorna gäller 2022)

Behåll kontakten

UU Languages Alumni är en alumnförening för alumner och studenter från Språkvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet.

Mer om UU Launguages Alumni

Jobba hos oss

Vill du bli kollega med de främsta experterna? Vi är alltid öppna för att ta emot nya, framstående kollegor.

Jobba hos oss

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin