ANItA:s målsättning är att:

  • genom forskning och utveckling generera kunskapsbaserade beslutsunderlag syftande till att snabbt och säkert kunna implementera ny kärnkraftsteknologi i Sverige. Detta för att understödja Sveriges ambition att bli en helt fossilfri nation.
  • generera ny nationell kärnteknisk kompetens för att säkerställa säker drift av befintliga och framtida kärnkraftsanläggningar.
  • sprida faktabaserad kunskap inom kärnteknikområdet till såväl allmänhet som beslutsfattare.
  • utvecklas till en teknisk stödorganisation till politik, myndigheter och samhället i stort.
  • skapa goda förutsättningar för svensk industri och samhällsliv att dels dra nytta av en god energitillförsel, dels för att svensk industri ska kunna bli en viktig partner till internationella reaktorleverantörer.
A stylized atom core

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin