Science for life Laboratory (SciLifeLab)

Science for life Laboratory (SciLifeLab) är en nationell forskningsinfrastruktur som tillhandahåller state-of-the-art teknologier och expertis inom livsvetenskaperna. SciLifeLab är uppbyggt av plattformar inom ett brett spektrum av tekniker bland annat -omiks, avbildning, kemisk biologi, diagnostikutveckling och läkemedelsutveckling. SciLifeLabs datacenter tillhandahåller IT- och datahanteringstjänster till de dataproducerande plattformarna. Sedan 2020 driver också SciLifeLab den nationella Covid-19-dataportalen.

Uppsala universitet, Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska högskolan, Stockholms universitet är värduniversitet för SciLifeLab och noder finns vid Göteborgs universitet, Linköpings universitet, Lunds universitet, Sveriges lantbruksuniversitet och Umeå universitet.

Denna forskningsinfrastruktur räknas av Vetenskapsrådet att vara av nationellt intresse och får finansiering från Rådet för forskningens infrastrukturer (RFI).

Relaterad information

Science for life Laboratory (SciLifeLab):s webbplats

Kontakt

Aristidis Moustakas, vetenskaplig direktör vid SciLifeLab.

Exteriörbild på Scilifelabs lokaler.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin