Swedish Infrastructure for Medical Population-Based Life-Course and Environmental Research (SIMPLER)

Swedish Infrastructure for Medical Population-Based Life-Course and Environmental Research (SIMPLER) är en nationell forskningsinfrastruktur som utgörs av en individdatabas och biobank för både hypotes- och datadriven epidemiologisk forskning. Databasen består av två populationsbaserade kohorter, Swedish Mammography Cohort och Cohort of Swedish Men, med sammanlagt cirka 110 000 personer födda 1914-1952 från Uppsala, Västmanland och Örebro län. Datainsamling från deltagarna pågår kontinuerligt sedan 1987 genom regelbundna utskick av frågeformulär och undersökningar med insamling av prover (blod, urin, fettbiopsier och avföring) samt länkning till registerbaserade data. En biobank med DNA och andra biologiska prover finns tillgänglig från en stor andel av deltagarna. En genomomfattande associationsstudie (GWAS) har gjorts på 50 000 individer där det också finns proteomik- och metabolomikdata.

Uppsala universitet är värd för SIMPLER och övriga medverkande lärosäten är Chalmers tekniska högskola, Karolinska Institutet och Örebro universitet.

Denna forskningsinfrastruktur räknas av Vetenskapsrådet att vara av nationellt intresse och får finansiering från Rådet för forskningens infrastrukturer (RFI).

Relaterad information

Swedish Infrastructure for Medical Population-Based Life-Course and Environmental Research (SIMPLER):s webbplats

Förvaringslådor i en frys.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin