Chemical Biology Consortium Sweden (CBCS)

Chemical Biology Consortium Sweden (CBCS) är en nationell infrastruktur som stödjer forskning inom området kemisk biologi för att möjliggöra identifiering, validering och användning av småmolekyler för att utforska biologiska frågeställningar.

Karolinska Institutet är värd för CBCS och övriga medverkande lärosäten är Uppsala universitet, Lunds universitet, Linköpings universitet, Göteborgs universitet och Umeå universitet.

Denna forskningsinfrastruktur bedöms av Vetenskapsrådet vara av nationellt intresse och får finansiering från Rådet för forskningens infrastrukturer (RFI).

Kontaktperson vid Uppsala universitet är Ola Spjuth, professor vid institutionen för farmaceutisk biovetenskap.

Chemical Biology Consortium Sweden (CBCS)

Ola Spjuth

Professor vid Institutionen för farmaceutisk biovetenskap, Forskning; Farmaceutisk bioinformatik

E-post:
ola.spjuth[AT-tecken]farmbio.uu.se
Telefon:
018-471 4681
Mobiltelefon:
070-4250628
Senast uppdaterad: 2022-06-20