Chemical Biology Consortium Sweden (CBCS)

CBCS

Chemical Biology Consortium Sweden (CBCS) är en nationell infrastruktur som stödjer forskning inom området kemisk biologi för att möjliggöra identifiering, validering och användning av småmolekyler för att utforska biologiska frågeställningar.

Karolinska Institutet är värd för CBCS och övriga medverkande lärosäten är Uppsala universitet, Lunds universitet, Linköpings universitet, Göteborgs universitet och Umeå universitet.

Denna forskningsinfrastruktur bedöms av Vetenskapsrådet vara av nationellt intresse och får finansiering från Rådet för forskningens infrastrukturer (RFI).

Relaterad information

Chemical Biology Consortium Sweden (CBCS)

Kontakt

Ola Spjuth, professor vid institutionen för farmaceutisk biovetenskap.

En person i labbmiljö tittar på en datorskärm med bilder.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin