Research infrastructure for Democracy, Environment, Migration, Social policy, Conflict, and Representation (DEMSCORE)

Research infrastructure for Democracy, Environment, Migration, Social policy, Conflict, and Representation (DEMSCORE) är en nationell forskningsinfrastruktur under uppbyggnad som syftar till att tillgodose forskningsbehov av olika typer av samhällsvetenskaplig kontextdata. Forskningsinfrastrukturen innefattar flera stora och välkända samhällsvetenskapliga databaser vilket medför stora synergier och ökar möjligheterna för forskning om komplexa samhälleliga samband gällande till exempel politik, opinion, ekonomi, konflikter i världen, klimat och miljö, sociala förhållanden och migration.

Göteborgs universitet är värd för DEMSCORE och övriga medverkande lärosäten är Uppsala universitet, Stockholms universitet och Umeå universitet.

Denna forskningsinfrastruktur räknas av Vetenskapsrådet att vara av nationellt intresse och får finansiering från Rådet för forskningens infrastrukturer (RFI).

Relaterad information

Research infrastructure for Democracy, Environment, Migration, Social policy, Conflict, and Representation (DEMSCORE):s webbplats (på engelska)

Kontakt

Magnus Öberg, universitetslektor vid institutionen för freds- och konfliktforskning.

Jordglob mot en bakgrund som illustrerar datorkod. 

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin