Kärnkraft och fusion

Universitetets forskning inom kärnkraft fokuserar på kärnbränsle och experimentella metoder för att undersöka egenskaper i bränslet. Kunskapen kan användas för kärnbränslediagnostik men också för kärnämneskontroll, det vill säga kontroll av att klyvbart material används i enlighet med internationella avtal. Det forskas också om kärnreaktioner, till exempel med relevans för fjärde generationens kärnkraft.

Inom fusionsforskningen ligger fokus på neutronspektrometrar med experimentell verksamhet kopplat till internationella anläggningar. Materialforskning kopplat till de särskilda krav som ställs för tillämpningar mot fusion och fission finns också inom universitetet.

Om tillämpad kärnfysik på institutionen för fysik och astronomis webbplats

Atomkärna med elektroner mot en blå bakgrund.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin