Lagring, bränslen och energiöverföring

Ökad elanvändning och användning av förnybara energikällor där tillgången varierar över tid ställer nya och större krav på elnät och möjligheter att lagra energi. Hur värme kan överföras som energi är också en central del av energisystemet. På Uppsala universitet bedrivs forskning inom flera områden som relaterar till lagring, förnybara bränslen och energiöverföring.

Forskningsområden

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin