Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software program – Humanities and Society (WASP-HS)

Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program – Humanities and Society (WASP-HS) är ett forskningsprogram med fokus på de utmaningar och möjligheter som kommande teknikförändringar för med sig. Forskningsprojekten inom WASP-HS ska bidra till utvecklingen av teori och praktik för mänskliga och samhälleliga aspekter av AI och autonoma system. Särskilt fokus ligger på etiska, ekonomiska, arbetsmarknadsmässiga, sociala och juridiska aspekter av teknikskiftet.

Forskningsprojekt som leds från Uppsala universitet

Quantifying Culture: A Study of AI and Cultural Heritage Collections (på engelska)

BioMe: Existential Challenges and Ethical Imperatives of Biometric AI in Everyday Lifeworlds (på engelska)

Artificial Intelligence, Democracy and Human Dignity (på engelska)

The Labor-Market Impact of Firm-Level Adoption of AI and Autonomous Systems (på engelska)

AI and the Financial Markets: Accountability and Risk Management with Legal Tools

Forskningsprojekt som Uppsala universitet deltar i

Universitetet deltar också i två forskningsprojekt som leds av Lunds universitet respektive Linköpings universitet.

Om projektet AI and Automated Systems and the Right to Health – Revisiting Law Accounting for the Exploitation of Users Preferences and Values på WASP-HS webbplats (på engelska)

Om projektet The Ethics and Social Consequences of AI & Caring Robots. Learning Trust, Empathy and Accountability på WASP-HS webbplats (på engelska)

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin