Keltiska språk

Den keltiska avdelningen, den enda i sitt slag i Skandinavien, är tillägnad studiet av keltiska språk och litteraturer från forntid fram till våra dagar.

Ämnet etablerades vid institutionen 1950 när James Carney från Dublin Institute for Advanced Studies utnämndes till gästprofessor i iriska. Utnämningen var ett tecken på de täta vetenskapliga banden mellan Irland och Sverige inom komparativ indoeuropeisk språkforskning och irisk folklivsforskning under slutet av 1940-talet. Sedan dess har Uppsala universitet spelat en viktig roll när det gäller att främja undervisning och forskning i keltiska studier inom de nordiska länderna. 1990 grundades Societas Celtologica Nordica i Uppsala på initiativ av dåvarande docent i keltiska språk, Ailbhe Ó Corráin och kolleger i Oslo och Helsingfors.

Enheten har fortfarande en aktiv roll i Societas Celtologica Nordica och stod bl.a. värd för sällskapets konferens ”14th International Symposium”, maj 2015, och 17th International Symposium, maj 2022. Bland tidigare konferenser kan nämnas Irish America: past and present perspectives, organiserad i samarbete med Svenska institutet för nordamerikastudier (SINAS) i mars 2014, och symposier om iriska studier under 2012 och 2013.

Forskningsområden

Den keltiska enheten ansvarar för forskning om de keltiska språken och deras litteraturer. Under de senaste åren har forskning bedrivits inom alla perioder av det iriska språket och dess litteratur från 600 e.Kr. fram till våra dagar. Även språk- och litteraturforskning inom medelwalesiska har genomförts. Forskningen omfattar keltisk och indoeuropeisk filologi, etymologiska studier samt språkvetenskapliga och litterära studier inom den nyiriska perioden. Aktuella specialistområden inom den keltiska sektionen inkluderar iriska och skotsk-gaeliska muntliga traditioner, tidigmodern iriskspråkig politisk poesi (ca 1500-1700), receptionsstudier av antikens litteratur i det tidigmoderna Irland, samtida iriskspråkig poesi och det iriska språket i norra Amerika.

 

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin