Samverkan vid företagsekonomiska institutionen

Samverkan sker genom våra forskare, lärare och studenter i forskningsprojekt, uppdragsutbildning, examensarbeten, praktik och aktivt deltagande i samhällsdebatten.

 

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin