Om institutionens begynnelse

Institutionen för freds- och konfliktforskning har sitt ursprung i en studieverksamhet som startades av studenter. Under läsåren 1962-65 drevs den som en lokalkrets inom ramen för Nordiska Sommaruniversitetet. Verksamheten fortsatte sedan som en universitetscirkel med anknytning till Folkuniversitetet/ Kursverksamheten vid Uppsala universitet. Under namnet Fredsforskningsseminariet vid Uppsala universitet, sedermera Avdelningen för freds- och konfliktforskning, fick den snart stöd av universitetets rektor Torgny Segerstedt och universitetets olika beslutsinstanser. 1971 inrättade regeringen en forskarassistenttjänst för freds- och konfliktforskning. Hela denna utveckling skildras i en artikel av en av initiativtagarna, Bo Wirmark. "Freds- och konfliktforskningens begynnelse i Uppsala (pdf)" Pdf, 63 kB., Bo Wirmark, 2012

I samband med inrättade av forskarassistenttjänsten 1971 beslutade den samhällsvetenskapliga fakulteten att inrätta en separat avdelning för freds- och konfliktforskning. Detta var början på den nuvarande institutionen. Den första föreståndare var fil. lic. Peter Wallensteen, också innehavaren av den nya forskarassistenttjänsten. 1981 instiftade den svenska riksdagen Dag Hammarskjöld professuren för freds- och konfliktforskning, till minne av FN: s andra generalsekreterare som dog under ett fredsuppdrag 1961. Peter Wallensteen utnämndes till professuren 1985 och innehade tjänsten till 2012.

En översikt av utvecklingen av fredsforskningen i Uppsala ges även i professorsinstallationskriften för hösten 2013. I samma skrift presenteras också den nuvarande innehavaren av Dag Hammarskjöld professuren; professor Håvard Hegre. "Fredsforskning i Uppsala - återblick på ett halvsekel (pdf)" Pdf, 5 MB., Carl Frängsmyr, 2013

Med anledning av professor Björn Hettnes 80 årsdag den 6 juli 2019 gjorde Peter Wallensteen och Hans Abrahamsson den 1 mars 2019 en intervju med honom om framväxten av miljön för freds- och utvecklingsforskning vid Göteborgs universitet, samt skillnader och likheter med institutionen för freds- och konfliktforskning vid Uppsala universitet. Den belyser vikten av centrala beslut för den fortsatta utvecklingen. Lyssna på intervjun. För mer information, se även boken: Hans Abrahamsson 2019. "Björn Hettne. Freds- och utvecklingsforskare i tiden." Göteborg: Korpen

Uppsala Conflict Data Program (UCDP) är en central del av institutionen för freds- och konfliktforskning. Läs mer om bakgrunden till både UCDP och institutionen i intervjun (på engelska) "The First Steps in the PRIO-Uppsala Connection: Peter Wallensteen" av Siri Aas Rustad vid PRIO. Intervjun gjordes 2019.

Prefekter

  • Peter Wallensteen 1972 – 1999
  • Kjell-Åke Nordqvist 1999 – 2005
  • Ashok Swain 2005 – 2006
  • Erik Noreen 2006 – 2011
  • Magnus Öberg 2012 – 2017
  • Erik Melander 2018 – 2020
  • Ashok Swain 2021 –

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin