Organisation

Strategier, rapporter och protokoll

Avdelningens strategier

Verksamhetsberättelse (på svenska)

Verksamhetsplan (på svenska)

KoF Självutvärdering

Protokoll från styrelsemöte (på svenska)

2024

2023

2022

2021

2020

2019

Styrelse och strategier för Institutionen för fred och konfliktforskning

Institutionen för fred och konfliktforskning (DPCR) leds av avdelningschefen (prefekt) och institutionens styrelse. Styrelsen leds av avdelningschefen och består av valda medlemmar från fyra grupper: lärare/forskare, teknisk/administrativ personal, doktorander och kandidat-/masterstudenter. Styrelsen beslutar om riktlinjer för institutionens verksamhet och behandlar ärenden som läggs fram för styrelsen. Avdelningschefen, biträdande avdelningschefen och de två studierektorerna (en för grund- och avancerad nivå och en för doktorsnivån) och deras biträden är ansvariga för den direkta ledningen av institutionens verksamhet och för genomförandet av styrelsens beslut.

Styrelsens medlemmar

Medlemmarna i DPCRs styrelse listas nedan.

Avdelningschef (prefekt)

Lärare/forskare - korporationen

Doktorand - korporationen

Teknisk/administrativ personal - korporationen

Student - korporationen

  • Alva Tilling, representant kandidatprogrammet
  • Chathurangi Janithrika Jayasundara Kankanamalage, representant masterprogrammet
  • Faith Chelangat, representant masterprogrammet
  • Alexa Alice Timlick, representant masterprogrrammet

Mål för institutionen

Målet med forskningen vid institutionen är att förstå orsakerna, dynamiken och lösningen på våldsamma konflikter. Målet uppnås genom att upprätthålla och ytterligare förbättra internationellt erkänd akademisk excellens. Målet med utbildningen vid institutionen är att utbildningen ska vara akademiskt utmärkt och professionellt relevant. Målet med institutionens samverkan med samhället är att tillhandahålla information om forskning och utveckling inom freds- och konfliktforskning till aktörer utanför akademin.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin