Hållbarhetsarbete

Bakgrund

Institutionen för freds- och konfliktforskning är en internationellt ledande forsknings- och utbildningsmiljö för studier av fred och konflikter. Som sådan är vi internationellt inriktade i våra aktiviteter: Vi bjuder in internationella gäster, deltar i möten och konferenser både i Sverige och utomlands, och genomför långa resor för fältarbete.

Dessa aktiviteter lämnar betydande miljöavtryck. Vårt mål är att fortsätta vara en blomstrande internationell forsknings- och utbildningsmiljö och att bidra till att producera högkvalitativ forskning och utbildning om frågor av betydelse för mänskligt välbefinnande (inklusive miljöfrågor). Samtidigt är vi medvetna om de negativa miljöeffekterna av vissa av våra forskningsrelaterade aktiviteter och engagerade i att hitta kreativa sätt att gradvis minska vår miljöpåverkan.

Miljömål

Institutionens övergripande miljömål är att väsentligt minska de negativa effekterna av institutionens verksamheter.

Tre områden är i fokus:

  • Resor
  • Energiförsörjning
  • Hållbarhet i kontorsförbrukning

Policy och rekommendationer inom dessa områden finns tillgängliga nedan.

Med tanke på den eskalerande klimatförändringen är den främsta prioriteringen när det gäller miljöpolicy, från och med 2019, att minska vår miljöpåverkan genom att minska flygresor.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin