Hedersdoktorer

Den här sidan innehåller en lista över hedersdoktorer vid Uppsala universitet med anknytning till området för freds- och konfliktforskning.

Professor I. William Zartman

Den välkända forskaren inom konfliktlösning, professor I. William Zartman, installerades som hedersdoktor vid Uppsala universitet vid vinterpromotionen den 26 januari 2018.

Professor Zartman är Jacob Blaustein Professor Emeritus vid Johns Hopkins University i Washington, D.C. Han är framträdande inom forskningsnätverket PIN (Process of International Negotiations). Han är författare och redaktör för ett brett spektrum av böcker som behandlar relevanta ämnen, särskilt medling, konfliktlösning, dödliga konflikter och folkmord. Han har varit en frekvent besökare vid institutionen under de senaste 25 åren, inklusive som extern examinator, föreläsare, handledare och forskare, och är för närvarande involverad i projektet "Resolving Jihadist Conflicts?". Han har bidragit till forskningen genom att göra begrepp som "mogen för lösning" och "smärtsam stillastående" möjliga att undersöka inom området.

Porträttbild på Professor I. William Zartman

Professor I. William Zartman.

Dr hc Tor Sellström

Senior Researcher, Nordic Africa Institute, Uppsala.

Vid promotionsceremonin den 28 januari 2011 tilldelade Fakulteten för samhällsvetenskap vid Uppsala universitet Tor Sellström (f. 1946) titeln och diplomet för hedersdoktor. Tor Sellström har arbetat i eller med Afrika, särskilt södra Afrika, sedan 1977, främst som utvecklingsbyråkrat, politisk beslutsfattare och praktiker för svensk utvecklingssamarbete (Sida) och svenska UD, men också för lokala NGO:er och forskningsinstitut. Hans arbete har omfattat områden som befrielserörelser, statsbildning, nationell identitet, demokratisering och hållbar utveckling. Han är författare till många publikationer inom dessa områden.

Sellström tilldelades graden Doctor honoris causa (D.h.c.) för sin monumentala forskning om befrielserörelserna i södra Afrika och för att framgångsrikt ha överbryggat områdena akademi, politik och praktik.

Doctor hc Tor Sellström (m) after the official promotion ceremony together with Professor Peter Wallensteen (l) and Professor Thomas Ohlson (r).

Doctor hc Tor Sellström (m) after the official promotion ceremony together with Professor Peter Wallensteen (l) and Professor Thomas Ohlson (r).

Linnaeus Dr hc Kofi Annan

Secretary-General, United Nations 1997-2006.

Dr Kofi Annan has a long and distinguished career as an international civil servant within the United Nations. He received Nobel Peace Prize in 2001. He was promoted Dr hc in May 2007 on the occasion of the 300th anniversary of botantist Carlus Linnaeus, Carl von Linné.

The Promotion Event, May 27, 2007. From left: Louise Olsson, Isak Svensson, Kofi Annan, Desiree Nilsson, Peter Wallensteen.

The Promotion Event, May 27, 2007. From left: Louise Olsson, Isak Svensson, Kofi Annan, Desiree Nilsson, Peter Wallensteen.

Dr hc Jan Eliasson

Former Swedish Minister of Foreign Affairs.

Jan Eliasson has been Sweden’s Minister for Foreign Affairs (2006) and was President of the sixtieth session of the United Nations General Assembly (2005-06). He was Sweden’s Ambassador to the United States (2000-05), and State Secretary for Foreign Affairs 1994-2000. He was appointed Honorary Doctor of Philosophy at Uppsala University in January 2006. During the first half of 2007 and 2008 he served as Visiting Professor at the Department of Peace and Conflict Research, Uppsala University. He has written on conflict prevention issues.

Prof Dr hc Bruce M. Russett

Dean Acheson Professor of International Relations and Political Science, Yale University, editor of Journal of Conflict Resolution.

Among his contribution to peace research is also his work on the Democratic Peace, later expanded to be the Kantian Peace. He became Honorary Doctor of Uppsala University, January 25, 2002.

Prof Dr hc Tickner, J. Ann

Professor, University of Southern California.

Author of the path-setting work Gender in International Relations 1992, President of the International Studies Association 2006-07. Professor Tickner became Honorary Doctor of Uppsala University in 1999.

Prof Dr hc Johan Galtung

Professor.

Founder of the International Peace Institute, Oslo (PRIO) 1959 and the Journal of Peace Research 1964, prolific writer on peace research and on public affairs, became Honorary Doctor at Uppsala University in 1987.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin