Forskarutbildning

Forskarutbildning i idéhistoria

Forskarutbildning är den högsta studienivån i det svenska utbildningssystemet; den som framgångsrikt fullföljt utbildningen kan titulera sig filosofie doktor. Institutionen för idéhistoria är landets största forskarutbildningsmiljö inom ämnet. Omkring tio svenska och utländska doktorander är i regel verksamma hos oss, utöver de doktorander som är knutna till institutionen genom tvärvetenskapliga program och forskarskolor. Konkurrensen om platserna är mycket hård och endast ett mycket litet antal av de sökande kan beredas plats.

Forskarutbildningen omfattar fyra år eller 240 högskolepoäng, varav 60 utgörs av kurser. Vissa kurser är obligatoriska medan andra är valbara; i samråd med dina handledare kan du också söka till kurser vid andra institutioner och lärosäten. Din huvudsakliga arbetsuppgift under forskarutbildningen är emellertid författandet av ett självständigt vetenskapligt arbete: en doktorsavhandling.

Kurser på forskarnivå

Alla forskarstuderande läser en fakultetsgemensam kurs för doktorander i humaniora:

Därutöver erbjuder vi en rad valbara kurser för forskarstuderande. Under läsåret 2023–2024 ger vi doktorandkursen Public Humanities, 7,5 hp (för mer info, kontakta Sven Widmalm). Vi ger också doktorandkurser inom ramarna för våra forskarskolor samt tematiska kurser på avancerad nivå som riktar sig till forskarstuderande såväl som till studenter på masternivå.

Kurser inom ramen för forskarskolan i medicinisk humaniora:

Kurser inom ramen för forskarskolan i politisk idéhistoria:

  • Introduction to the History of Political Thought, 7,5 hp
  • Concepts of Environmental Crisis, 7,5 hp
  • The Market as Political Category, 7,5 hp

Tematiska kurser på avancerad nivå:

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin