Grundnivå

Fristående kurser på grundnivå

Institutionen har ett stort antal olika kurser att välja mellan. Bland våra kurser på grundnivå finns de klassiska heltidskurser på campus – idéhistoria A, B och C – som tillsammans kan utgöra huvudämnet för en kandidatexamen. Vi erbjuder även kurser på halvfart, samt flera sätt att läsa idéhistoria på distans, inklusive under sommaren.

Idéhistoria A

Idéhistoria A (30 hp) är vår inledande grundkurs och institutionens flaggskepp! I denna kurs, riktad mot studenter som inte tidigare läst ämnet, skaffar du dig en gedigen inledning till hur människor har sökt kunskap, skapat mening och försökt förändra sin tillvaro under mer än tvåtusen år. Under kursen får du utveckla din förmåga att tolka och analysera texter, att identifiera samband och kontext och att presentera och försvara dina idéer muntligt och i skrift. Kursen deltar även i institutionens nya ”Skrivinitiativet”, som riktar särskilt fokus på att hjälpa dig att utveckla ditt akademiska skrivande. Läs mer om A-kursen.

Idéhistoria B

Nästa steg i din utbildning inom idéhistoria tar du genom Idéhistoria B (30 hp). I denna kurs får du en fördjupad kunskap om de politiska, vetenskapliga och intellektuella kulturernas historia, samtidigt som du tar reda på egna forskningsfrågor i en B-uppsats. Kursen består av flera tematiska delkurser, där du får (bland annat) en inledning till nyckelteman i Sveriges politiska idéhistoria, en djupdykning i europeiska muséernas koloniala arv, en undersökning av hur gränsdragningar mellan friskt och sjukt har ändrats över tid, och en bred orientering i global intellektuell historia. Under uppsatskursen arbetar du med en av våra handledare att följa din nyfikenhet, samt att utveckla dina metodiska och kritiska förmågor. Kursen deltar också i institutionens nya ”Skrivinitiativet”, som riktar särskilt fokus på att hjälpa dig att utveckla ditt akademiska skrivande. Läs mer om B-kursen.

Idéhistoria C

Höjdpunkten i vår grundutbildning är Idéhistoria C (30 hp). Här utvecklar du din förmåga att kritiskt diskutera aktuell forskning inom vårt ämne och att självständigt genomföra en vetenskaplig idéhistorisk undersökning. Här möter du spännande frågor och teman med direkt koppling till den forskningen som drivs på institutionen just nu. Samtidigt börjar du själv att bidra till den idéhistoriska kunskapen genom att författa en C-uppsats. Observera att denna kurs ges bara en gång per år, under vårterminerna. Läs mer om C-kursen.

Historia i praktiken

Varje höst ger institutionen två kortare kurser där historisk kunskap möter dagsaktuella frågor utanför universitetet. I Berättande och historiebruk (7,5 hp) lär du dig om varför alla, från politiker till företag, ska ha en ”berättelse” numera, och tränar din förmåga att upptäcka och analysera hur historiska berättelser används i vår tid. I Statistik i samhället (7,5 hp) utforskar du statistikens stora betydelse inom politik, ekonomi och vetenskap och utvecklar din statistisk "läskunnighet" – något som är inte bara viktig i historisk forskning utan mycket användbar inom alla former av samhällsanalys. Kurserna ingår i Historikerprogrammet, men alla historiestuderande efter B-nivå är välkomna. Dessa är två av fyra kurser som kompletterar varandra och ger en hel termins fördjupning i centrala färdigheter för studerande i historiska ämnen. Sök till Historia i praktiken-kurserna.

Har du frågor om vår grundutbildning är du välkommen att kontakta studierektorn för grundutbildning.

Distans- och sommarkurser

Vi erbjuder flera sätt att läsa idéhistoria på distans och utan att läsa på heltid. Idéhistoria A (30 hp) ges också som distanskurs: den är helt nätbaserad och ges på halvfart under ett år, med innehåll som är detsamma som helfartskursens. En kondenserad inledning till ämnet ger vi i distanskursen Idéhistoriens huvudlinjer, som ges varje termin i två delar, äldre tiden (7,5 hp) och nyare tiden (7,5 hp), både på halvfart.

På sommaren kan du plugga idéhistoria genom att läsa en — eller båda! — av våra populära sommardistanskurser. I Medicin och makt (7,5 hp) studerar du hur medicinen blivit en så mäktig kraft i det västerländska samhället från cirka 1750 och fram till vår tid. I Psykologin och det moderna samhället (7,5) lär du dig om hur psykologins framväxt som modern vetenskap har påverkat vårt sätt att förstå oss själva.

Läs mer om våra distans- och sommarkurser här!

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin