Idéhistoria A

30 hp

Kurs, Grundnivå, 5LH901

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Flexibel, 50 %, Distans, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Om kursen

Idéhistoria handlar om hur människor har sökt kunskap, agerat, skapat mening åt, och försökt förändra sin tillvaro under mer än tvåtusen år. Denna kurs vänder sig till dig som vill få en bred orientering i filosofins, vetenskapernas och samhällstänkandets historia, från antiken till idag. Genom att studera historiskt viktiga miljöer, institutioner och kontroverser kring vad som utmärker människan, naturen och samhället, belyser vi inte bara det förflutna utan även nuet och frågor vi idag tar för givna. Under kursen får du utveckla din förmåga att tolka och analysera texter, skriva akademiskt och undersöka idéhistoriska problem.

Distanskursens upplägg: Undervisningen är helt nätbaserad och bygger på en problemorienterad inlärning där fokus ligger dels på det enskilda arbetet med olika fördjupningsteman, dels på diskussion av dessa teman med andra studenter.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin