Avancerad nivå

Fristående kurser på avancerad nivå

Vårt utbud av avancerade kurser riktar sig inte bara till studenter inom masterprogrammet i idéhistoria, utan kan även läsas av doktorander och studenter på avancerad nivå inom andra ämnen. Läs mer under rubriken "Behörighet" på respektive kurssida i kurskatalogen för att kontrollera vad som gäller för den eller de kurser som du är intresserad av.

Under läsåret 2023–2024 erbjuder vi följande kurser på avancerad nivå:

Du kan söka till våra kurser via antagning.se under anmälningsperioderna. Anmälningsperioderna framgår på Uppsala universitets gemensamma sida för viktiga datum.

Masterprogrammet i idéhistoria

Att studera hur kunskap – om människan och naturen, kulturen och samhället – har formerats och förändrats är väsentligt för att förstå vår tids stora frågor. Under masterprogrammet kommer du att

  • introduceras till centrala forskningsfält inom idéhistoria och angränsande kulturvetenskaper.
  • läsa högaktuella tematiska kurser, exempelvis om marknadens, den vetenskapliga rasismens eller krisernas idéhistoria.
  • utforma och genomföra en avancerad forskningsuppgift samt författa en vetenskaplig uppsats, med möjlighet att utföra arbetet i anslutning till något pågående forskningsprojekt vid institutionen.
  • få möjlighet att ansöka om praktik exempelvis vid kulturinstitutioner och myndigheter eller att studera utomlands under en termin.

För detaljerad information om masterprogrammet mål, struktur och innehåll, se programmets egna sida. Hittar du inte svaret på din fråga här, är du välkommen att kontakta studievägledaren.

Sök till masterprogrammet i idéhistoria.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin