Masterprogram i idéhistoria

Läsåret 2023/2024

Bild för Masterprogram i idéhistoria 2023/2024
Anmälan

Idéhistoria handlar om hur människor genom tiderna har förstått, tolkat och beskrivit sin tillvaro och sin värld, men även hur kunskaper, idéer och föreställningar i sin tur har format världen. Som student vid masterprogrammet i idéhistoria blir du en del av en livaktig vetenskaplig miljö - ämnets största i Sverige. Våra tematiska kurser ansluter till forskningsfronten och leds av nationellt och internationellt framstående forskare.

Om programmet

Att studera hur kunskap - om naturen, den mänskliga kroppen, eller om ekonomi, politik och kultur - har skapats, cirkulerat, och förändrats är väsentligt för förståelsen av vår tids stora frågor. Under masterprogrammet kommer du att:

 • introduceras till centrala forskningsfält inom idéhistoria och angränsande kulturvetenskaper
 • läsa högaktuella tematiska kurser, exempelvis om marknadens, den vetenskapliga rasismens eller krisernas idéhistoria
 • utföra en avancerad forskningsuppgift och författa en uppsats, med goda möjligheter till att ansluta till ett av institutionens forskningsprojekt
 • få möjlighet att ansöka om praktik exempelvis vid kulturinstitutioner och myndigheter eller att studera utomlands under en termin.

Du tränas i färdigheter och kompetenser såsom analys och kritisk reflektion. Du utvecklar förmågan att självständigt formulera och avgränsa forskningsproblem samt bearbeta ett omfattande material. Du övas i att skriftligt och muntligt presentera och granska egna och andras vetenskapliga undersökningar. Masterutbildningen gör dig till en kvalificerad läsare av texter och du lär dig att skriva analytiskt, begripligt och med humanistens särskilda känsla för ord.

Programmet kännetecknas av både flexibilitet och sammanhållning. Å ena sidan har du frihet att kombinera institutionens kurser med kurser vid andra institutioner eller med utlandsstudier och praktik. Å andra sidan löper arbetet med uppsatsen kontinuerligt under utbildningen med handledningsträffar och arbetsseminarier. Ett viktigt inslag är utvecklandet av forskningsfärdigheter och av detta skäl har vi integrerat masterstudierna i vår vetenskapliga miljö. Utöver forskningsorienterade temakurser och uppsatsarbetet, deltar du i institutionens forskningsseminarier, där lärare, forskare och doktorander diskuterar pågående undersökningar, och dit också forskande gäster bjuds in.

Programmet syftar till att förbereda dig för kvalificerade arbetsuppgifter inom myndigheter och organisationer, både inom offentlig och privat sektor. Utbildningen förbereder dig också för forskning och forskarutbildningar inom idéhistoria och angränsande ämnen.

Examen

Programmet leder till filosofie masterexamen (Master of Arts, 120 credits) med huvudområdet idéhistoria. Efter ett års studier finns det möjlighet att ta ut en filosofie magisterexamen (Master of Arts, 60 credits).

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn: Maya Ström
Från: Stockholm

Varför valde du den här utbildningen och vad läste du innan?
– Jag läste Historikerprogrammet innan och tyckte väldigt mycket om institutionen så det föll mig ganska naturligt att välja den här mastern. Jag tänkte att den kunde ge en bra bas om man sen skulle vilja söka vidare till exempelvis forskarutbildning.

Vad är det bästa med att plugga vid Uppsala universitet?
– Seminarierna är mycket bättre än de seminarier jag varit på i andra städer – det är ganska små studentgrupper och blir väldigt givande diskussioner mellan elever och lärare sinsemellan, vilket jag tycker lärarna styr i jättebra. Känns alltid som att man kommer vidare i att förstå vad det nu än är man behandlar!

Vad är mest utmanande?
– Jag vet inte, för mig kanske det faller sig lätt att säga att pendlandet är det "mest utmanande", eftersom jag bor i Stockholm. Men jag tycker det går att göra mysigt med fika på tåg och trevligt sällskap på luncher.

Berätta om studentlivet!
– Det var så länge sen jag var engagerad i något studentliv, men det är roligt: massa ställen att äta billig mat på, spela brädspel på någon nation eller hänga på någon annan aktivitet. Och sen självklart torsdagar och tisdagar på Stocken/Snerikes! Mest är det bara en väldigt vacker stad.

Vad är ditt mål med utbildningen?
– Söka vidare till forskarutbildning, helst inom Sverige.

Vad vill du ge för råd och tips till en person som funderar på att söka den här utbildningen?
– Att ge sig tid att verkligen försöka förstå vad texterna handlar om. Det är ofta inte alltför stora textmängder det rör sig om, men desto mer viktigare att förstå – vilket inte alltid är lätt, men otroligt givande om man ger det en chans.

Tre snabba frågor
Favoritplats i din studentstad?
– Domkyrkan – så vacker.

Vilken är den bästa studenttraditionen vid Uppsala universitet?
– Skulle väl vara valborg antar jag.

Var finns den bästa studieplatsen?
– Carro – Carolina Rediviva!

Hösten 2021

Upplägg

Programmet går att läsa till en tvåårig masterexamen eller till en ettårig magisterexamen. Du väljer inriktning mot slutet av första terminen. En masterexamen innebär större bredd och mer fördjupning samt möjlighet till praktik och utlandsstudier. Båda examina ger dock behörighet att söka forskarutbildningen.

Den första terminens läser du tre obligatoriska kurser i idéhistoria om sammanlagt 30 hp, oavsett om du läser till en masterexamen eller magisterexamen. Du får en översikt över både ämnets traditioner och aktuell idéhistorisk forskning, samt orienterar i uppsatsskrivande inför kommande examensarbetet. Två av de obligatoriska kurserna är temakurser. De fördjupar dina kunskaper om centrala idéhistoriska forskningsfält, och utformas i relation till pågående forskning. Temat varierar termin för termin.

Resterande kurser inom programmet kan väljas fritt bland andra idéhistoriska kurser eller de kurser som årligen ges av historisk-filosofiska fakulteten. Du kan också välja kurser som ges vid andra fakulteter och andra universitet. Du har även möjlighet att göra praktik (7,5, 15 eller 30 hp), samt bedriva studier utomlands.

För att få ut en masterexamen i idéhistoria läser du kurser om sammanlagt 75 hp, samt skriver ett examensarbete om 45 hp.

För att få ut en magisterexamen i idéhistoria läser du första terminens kurser om sammanlagt 30 hp, samt skriver ett examensarbete om 30 hp.

Kurser inom programmet

Studieplan för tvåårig master. För ettårig magister läser du enligt termin 1 och 4.

Termin 1

 • Introduktion till masterstudier i idéhistoria, 15 hp (obligatorisk)
 • Två idéhistoriska temakurser á 7,5 hp (obligatoriska). Höstterminen 2023 ges följande kurser:

  Den vetenskapliga rasismens historia, 7,5 hp (kursen ges på engelska)

  Marknadens idéhistoria, 7,5 hp (kursen ges på engelska)

Termin 2

 • Valbar kurs 7,5 hp
 • Valbar kurs 7,5 hp
 • Idéhistorisk forskning i praktiken, 7,5 hp (rekommenderad valbar kurs)
 • Examensarbete, 7,5 hp (rekommenderad valbar kurs)

Termin 3

 • Två eller tre valbara kurser á 7,5 hp, eller praktik (VFU)
 • Examensarbete, 7,5 hp eller 15 hp

Termin 4

 • Eventuell valbar kurs, 7,5 hp
 • Examensarbete, 30 hp, eller 22,5 hp

Om undervisningen

Undervisningen på kurserna består av föreläsningar och seminarier. Kurserna som ges av institutionen för idé- och lärdomshistoria går på halvfart och examineras genom skriftliga uppgifter och aktivt seminariedeltagande. Vissa av de tematiska kurser som institutionen erbjuder är på engelska, andra på svenska.

Arbetet med ditt examensarbete pågår under hela utbildningen. Alla studenter har en handledare. Undervisningen består av enskild handledning samt ett antal seminarier med lärare och andra masterstudenter där preliminära uppsatsdelar diskuteras. Examinationen sker genom ventilering på ett seminarium, där studenterna även måste agera opponenter.

Vad gäller de valfria kurser som kan tas vid övriga institutioner kan undervisnings- och examinationsformerna variera. Kurserna är i normalfallet på 7,5 hp och löper vanligtvis på halvfart. Den vanligaste undervisningsformen är seminarier, även om föreläsningar kan förekomma. De vanligaste examinationsformerna är skriftliga uppgifter och hemtentamen.

Inom ramen för masterutbildningen finns också möjlighet att förlägga en del av studierna utomlands, samt möjlighet att göra praktik (verksamhetsförlagd utbildning, VFU). Vi har goda erfarenheter och bra kontakter med myndigheter, organisationer och företag som erbjuder praktikplatser.

Studera utomlands

Inom ramen för masterprogrammet finns mycket goda möjligheter att studera utomlands under en termin eller två. Det finns avtal med ett 40-tal universitet i Europa genom Erasmus/Nordplus, och flera hundra universitet över hela världen genom Enheten för internationell mobilitet. De kurser som läses och tenteras vid dessa utbytesstudier kan tillgodoräknas inom en examen vid Uppsala universitet.

Karriär

En examen på avancerad nivå i idéhistoria är meriterande för arbete inom många myndigheter och organisationer inom offentlig och privat sektor. Det kan handla om utredningsarbete, handläggning, administration, mindre forskningsrelaterade uppgifter och planering på olika nivåer. Exempel på arbetsplatser är arkiv, bibliotek, förlag, museer, journalistik, mediabolag och kulturarbete.

Både magister- och masterexamen ger dig behörighet att söka forskarutbildningen i idéhistoria och angränsande ämnen.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Bifoga ett kort personligt brev (max 400 ord) till din anmälan, där du beskriver varför du är intresserad av en masterutbildning i idéhistoria. Om du har en annan utbildningsbakgrund än idéhistoria, historia eller ekonomisk historia ska du också inkludera en kort förklaring om din studiebakgrunds relevans för idéhistoriska studier.

Masterprogram i idéhistoria

120 hp

HT 2023, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 17 april 2023

Anmälningskod: UU-P5110 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: Kandidatexamen. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier samt ett personligt brev där du förklarar varför du vill läsa programmet.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 200000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Kursadministratör/studievägledare

info@idehist.uu.se

018-471 29 47

Institutionen för idé- och lärdomshistoria

Engelska parken, Thunbergsvägen 3P

Box 629, 751 26 UPPSALA

018-471 2947

Senast uppdaterad: 2021-03-02