Idéhistorisk forskning i praktiken

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 5LH808

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Om kursen

Kursen är inriktad på praktik i idéhistorisk forskning. Den är tänkt att vara uppsatsstödjande och gå parallellt med examensarbete på halvtid under samma period. Syftet är att ge dig en tidig och dynamisk utvecklingsperiod gällande masteruppsatsen.

Kursen består av tre moment. Först en inledande del som handlar om hur problemformuleringar, analytiska perspektiv och forskningslägen kan kombineras med varandra; här arbetar vi utifrån exempel. Sedan följer en tillämpad fördjupningsdel med forskningslitteratur som är relevant för det egna uppsatsarbetet. Slutligen kommer en del som består av arbetsuppgifter i anslutning till masteruppsatser i slutfasen, vilket ska ge en fördjupad förståelse av forskningsprocesser i praktiken.

Inom ramen för kursen ska du presentera en forskningsöversikt gällande självvalt område, samt en preliminär uppsatsinledning som diskuteras på ett seminarium.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin