Kurser och program

I katalogen hittar du utbildningsprogram för både innevarande läsår och läsåret 2023/2024. Utbudet med fristående kurser är för innevarande läsår - i februari 2023 publiceras kurserna för läsåret 2023/2024.

Senast uppdaterad: 2023-01-24