Idéhistoria B

30 hp

Kurs, Grundnivå, 5LH902

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Om kursen

Kursen förmedlar en fördjupad kunskap om de vetenskapliga och intellektuella kulturernas historia, samt utvecklar dina metodiska och kritiska förmågor. Kursen innehåller bland annat tematiska delkurser - med stark forskningsanknytning - kring centrala teman inom idéhistoria. Författandet av en uppsats och deltagande i uppsatsseminarier ska ge dig en inblick i vetenskaplig metodik samt lära dig att skriftligt behandla ett mindre forskningsproblem.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin