Fristående kurser

Grundnivå

Nedan hittar du information om våra valbara delkurser på C-nivå.

  • Kurserna är valbara för studenter som läser Litteraturvetenskap C.
  • Undervisningskurserna kan även läsas som fristående kurser.
  • Slutligen är kurserna valbara för studenter som läser femte eller sjätte terminen på Kandidatprogrammet i retorisk och litterär kommunikation.

En undervisningskurs är en 7,5 hp-kurs med lärarledda och schemalagda obligatoriska seminarier.

En läskurs är en 7,5 hp-kurs som läses in på egen hand och examineras efter överenskommelse med examinator. Utbudet varierar från termin till termin. Läskurserna är extra krävande för den enskilde studenten. Läs mer om läskurserna: Läskurs i Litteraturvetenskap och Läskurs i Retorik.

Höstterminen 2024

Undervisningskurser

  • Bokmarknad, medialitet och mottagare

Läskurser

Avancerad nivå

Utbudet av masterkurser varierar från termin till termin. Kurserna kan sökas både som fristående eller inom program om ingenting annat anges. Nedan ser du de kurser som kommer att ges de närmaste terminerna.

Notera att forskarutbildningskurser kan vara öppna även för masterstudenter.

Höstterminen 2024

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin