Om institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi

Biomedicinskt centrum, BMC

Biomedicinskt centrum, BMC

Hur du tar dig till IMBIM

Vi finns mitt i Uppsala universitets biomedicinska centrum (BMC).

Institutionens besöksadress:
Husargatan 3, entré C7, administrationen sitter i C8:3

Parkering och parkeringstaxa vid BMC
Bussar från Uppsala centrum stannar vid Dag Hammarskjölds väg (Uppsala Science Park). Information om bussarna inom Uppsala och bussar och tåg till/från Arlanda flygplats finns hos Upplands lokaltrafik. En taxiresa tar ca 25 minuter.

Hitta inne på BMC

Entreér
Allmänna ingångar är A11:1 och C11:1, vid stora parkeringen vid Dag Hammarskjöldsväg, C7:2 från Husargatan och A8:1 från Norra vägen.

Publika stråk
BMC har två publika stråk, linje A, plan 1 från A1 till A11, och linje C, plan 3, från C1 till C9. Tvärförbindelser mellan dessa stråk finns vid B3 plan 0, B7 plan 1 och B1 plan 0.

Rumsbenämning

Rumsnummer

BMC:s byggnader är uppbyggda enligt ett koordinatsystem.

BMC´s koordinatsystem

Karta över BMC

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin