Forskning vid institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi

Här bedrivs grundforskning inom biokemi, cell- och molekylärbiologi, tumörbiologi, jämförande genetik, funktionell genomik, immunologi, bakteriologi, och virologi. Institutionens forskning är till sin karaktär huvudsakligen grundläggande, men har i sin tillämpning tydlig koppling och betydelse för hälsa och sjukdom hos såväl djur som människor.

Våra forskningsområden och forskargrupper

Är du student och intresserar dig att bedriva forskning, tveka inte att höra av dig till våra forskargruppsledare om det finns tillgängliga projekt för att genomföra en individuell projektkurs.

Vid IMBIM finns även Uppsala Antibiotic Center (UAC), Uppsala Zoonoscentrum (ZSC) och delar av SciLabLab’s bioinformatikplattform (NBIS)

Forskningen fokuserar på molekyler och mekanismer som reglerar celltillväxt, överlevnad, differentiering och kommunikation med omgivande vävnader i normalt tillstånd och vid sjukdom, med huvudfokus på cancer. Arbetet sträcker sig från grundläggande struktur-funktionssamband hos protein, nukleinsyror och glykosaminoglykaner via cellbiologi till arbete baserat på djurmodeller.

Forskargrupper inom området:

Heldin, Carl-Henrik - Reglering av tillväxt, överlevnad, differentiering och migration av celler
Heldin, Paraskevi - Inflammatorisk- och tumör-matris: orsaker och konsekvenser
Jemth, Per - Proteinkemi
Johansson, Staffan - Adhesions-beroende cellsignalering
Kjellén, Lena - Biosyntes och funktion av glykosaminoglykaner
Li, Jin-ping - Heparansulfats roll i sjkudom
Moustakas, Aristidis - TGF-β signalering och cancer cell differentiering
Olsson, Anna-Karin - Tumörkärlsbiologi
Petzold, Katja - RNA Strukturell Biofysik
Pivarcsi, Andor - Icke-kodande RNA i celldifferentiering och cancer
Rubin, Kristofer - Bindväv - ny måltavla för behandling av cancer och infektionssjukdomar
Tomkinson, Birgitta - Proteolys

Forskning inom jämförande genetik, funktionell genomik, hologenomik och somatisk hypermutation påvisar hur genetisk variation kan förklara biologiska mönster i normalt tillstånd och vid sjukdom. Kliniska data och djurmodeller används för att studenera genetiken för egenskaper och sjukdomar. Förutsägelse av riskfaktorer för sjukdomsutveckling och framtida evolutionära händelser studeras med hjälp av beräkningsmodeller och experimentella metoder.

Forskargrupper inom området

Andersson, Leif - Funktionsgenomik och Populationsgenomik
Carlborg, Örjan - Beräkningsbaserad genomik: studier av komplexa egenskapers genetik
Amir Fallahshahroudi - Genetisk och neuroendokrin reglering av fåglars reproduction
Jern, Patric - Evolutionära samspel mellan retrovirus och värdorganismer
Landegren Nils - Translationell autoimmunitet
Meadows, Jennifer - Jämförande genomik för att studera komplexa sjukdomar
Lindblad-Toh, Kerstin - Komparativ genomik
Rosengren Pielberg, Gerli - Komparativ och funktionell genetik av autoimmuna sjukdomar
Rubin, Carl-Johan - Genetik- och genomikforskning i ryggradsdjur
Wallberg, Andreas - Populationsgenomik och evolutionär genetik
Webster, Matthew - Populationsgenomik
Yousefi Taemeh, Sara

Forskning inom bakteriologi handlar om hur bakterier kan anpassa sig till miljöförändringar, såsom närvaron av antibiotika, och hur bakterier interagerar med infekterad vävnad. Inom virologi syftar arbetet till att förstå hur virus kan kapa cellulära processer, undvika antivirala försvar och spridas mellan djur och människor. Arbetet inom immunologi fokuserar på mastcellers funktion i allergiska reaktioner och andra sjukdomar, samt hur lymfatiska kärl och lymfkörtlar påverkar immunförsvaret vid cancer och åldrande.

Forskargrupper inom området

Andersson, Dan I - Bakteriell evolution, antibiotikaresistens och genetik
Guy, Lionel - Evolutionära mikrobiologi, evolution av värdanpassade bakterier (Legionellales)
Hallgren Martinsson, Jenny - Mastceller och deras progenitorer vid lungsjukdomar
Hugerth, Luisa - Mikrobiomen i hälsa och ohälsa
Hughes, Diarmaid - Bakteriologi: Genetik och Antibiotika (resistens och utveckling)
Lundkvist, Åke - Zoonoser
Mahmud Warsi, Omar - Evolution av antibiotikaresistens och nya mikrobiella interaktioner
Näsvall, Joakim - Evolution av nya gener i experimentella modellsystem
Pejler, Gunnar - Mastcellsbiologi
Punga, Tanel - Virus epigenetik och protein metabolism
Sandegren, Linus - Dynamik hos plasmidburen antibiotikaresistens
Schwartz, Stefan - Reglering av genuttryck hos virus
Sellin, Mikael - Molekylära mekanismer vid bakterieinfektion i tarmen
Swedberg, Göte - Utveckling av resistens mot antimikrobiella läkemedel
Ulvmar, Maria - Vaskular immunologi
Wang, Helen - Virulens mekanismer i patogena bakterier

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin