37.2 International Science Programme (ISP)

Del av Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, centrum m.m.

International Science Programme (ISP) stöder uppbyggnad av forskningsverksamhet inom fysik, kemi- och matematikrelaterade områden i ett antal låg- och lägre medelinkomst länder i Afrika, Asien och Latinamerika. Verksamheten finansieras huvudsakligen av Sida.

Besöksadress:
Lägerhyddsvägen 7
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 549
751 20 UPPSALA
Webbsida:
http://www.isp.uu.se
Föreståndare:
Stf. föreståndare:
Skydds­ombud:
Administrativ samordnare:
Ekonomi­administration:
Personal­administration:
Webmaster:

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin