12.2 Institutet för fastighetsrättslig forskning (IFF)

Del av Vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap; Juridiska fakulteten

Föreståndare: Marc Landeman, 018-471 7998

Biträdande föreståndare: Kristina Borodina, 018-471 0000 (växel)

Sekreterare: Ingela Funke Frischenfeldt, 018-471 7655

Institutet skall bedriva forskning inom fastighetsrättens område, bygga upp ett fastighetsrättsligt specialbibliotek och anordna vetenskapliga seminarier och symposier.

IFF:s styrelse består av Ulrika Blomqvist (Bostadsrätterna), Anna-Karin Engström (Svenska kyrkan), Tomas Johansson (advokatfirman Mannheimer Swartling), Maria Forsberg (juridiska institutionen, Uppsala), Bengt Kjellson (Lantmäteriet) och Olof Jonsson (Sveriges Byggindustrier). Michael Persson (Nordea) är adjungerad ledamot av styrelsen.

Ulrika Blomqvist (Bostadsrätterna), t.o.m. 2023-06-30 Anna-Karin Engström (Svenska Kyrkan), fr.o.m. 2023-07-01 Carl von der Esch (LRF), Tomas Johansson (Mannheimer Swartling), Sheila Florell (Vasakronan), Maria Forsberg (juridiska institutionen, Uppsala), Olof Jonsson (Sveriges byggindustrier) och Michael Persson (Nordea).

E-post:
IFF@jur.uu.se
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 1, plan 3
Postadress:
Box 512
751 20 UPPSALA
Prefekt:

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin