40.11 Uppsala linneanska trädgårdar

Del av Intendenturorganisationen

Se avsnitt 42.3

Uppsala linneanska trädgårdar ansvarar enligt rektors beslut för intendenturuppdraget.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin