42.3 Evolutionsmuseet

Del av Musik och museer

E-post som avser lånehantering: Loans@evolmuseum.uu.se

Öppettider: tisdag-söndag 12-16, hela året

Telefon:
018-471 27 39
Fax:
018-471 27 94
E-post:
info@em.uu.se
Postadress:
Norbyvägen 16
752 36 UPPSALA
Webbsida:
http://www.evolutionsmuseet.uu.se/
Prefekt:
IT-ansvarig:
Webmaster:

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin