Anders Sandell

Akademiska meriter:
docent i fysik

Kort presentation

Undervisning: Jag undervisar i Kemi 1 och 2 på basårsutbildningen (kursansvarig) samt i Vågor och Optik på grundnivå.

Forskning: Jag deltar i ett större samarbetsprojekt med KI, LU och LiU med målsättning att bättre förstå neurologiska sjukdomar. Det innebär studier av kemisk sammansättning (speciellt metaller) och molekylära strukturer hos cell- och vävnadsprov. Jag är ansvarig för användningen av ny metodik baserad på röntgen- och IR-mikrospektroskopi.

Publikationer

Urval av publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Konferenser

Anders Sandell

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin