Silvelyn Zwanzig

Professor i matematisk statistik vid Matematiska institutionen; Statistik, AI och data science

Telefon:
018-471 31 84
E-post:
Silvelyn.Zwanzig@math.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 480
751 06 UPPSALA
Akademiska meriter:
PhD, Docent
Silvelyn Zwanzig

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin