Katarina Hjortsäter

Biografi

E-koordinator, e-område bibliotek 2023-

Projektledare Nytt bibliotekssystem (LSP), 2020-2022

Verksamhetscontroller Avd. för biblioteksstöd, Uppsala ub 2019-2022

Projektledare Ombyggnad Carolina Rediviva, återflytten 2018-2019.

Projektledare RFID. Uppsala universitetsbibliotek 2016-2018.

Projektledare Flytt av Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket 2015-2016.

Tf bibliotekschef Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket 2014-2015

FN-bibliotekarie vid Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket med ansvar för FN-dokumentationen. 2012-

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin