Veronica Crispin Quinonez

Kort presentation

  • Fil. dr. matematik
  • Fil. kand. filmvetenskap
  • Högskoleex. fysik

Mina forskningsintressen rör kommutativ algebra, speciellt operationer på och egenskaper hos ideal, samt algebraisk kombinatorik.

På institutionen har jag ansvar för lärarutbildning, inklusive VFU - verksamhetsförlagd undervisning (tjänstledig från uppdraget till och med vårterminen 2024).

Biografi

Efter att ha disputerat vid Stockholms Universitet var jag vikarierande lektor på SU och KTH i två år samt postdoktor i Italien och USA i ytterligare två år med finansiering från KVA respektive VR. I augusti 2010 började jag som universitetslektor vid Uppsala universitet.

Administration

Ansvar för lärarutbildning, inklusive VFU - verksamhetsförlagd undervisning, på Matematiska institutionen (tjänstledig till och med vårterminen 2024). Här kan du läsa vem du ska vända dig till med dina frågor och även hitta till de olika lärarprogrammens studieplaner.

Undervisning

Lärarprogramskurser som jag ansvarar för, dock inte alltid är lärare på, är:

Aktuellt och senaste

Övriga uppdrag

Andra aktiviteter

Språkkunskaper

  • Kronologiskt: ryska, engelska, svenska, spanska, italienska.
  • Efter kunskapsnivå: ryska/svenska, engelska, italienska, spanska.

Publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Rapporter

Veronica Crispin Quinonez

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin