Reihaneh Dehghani

Kort presentation

Jag arbetar med ansökningsstöd till främst EUs forskningsprogram, med fokus på forskningsansökningar till Europeiska forskningsrådet (ERC, European Research Council). .

Nyckelord

 • bidrag
 • calls
 • eu funding
 • eu-anslag
 • eu-finansiering
 • eu-medel
 • eu-projektkoordinator
 • eu-support
 • european research concil
 • europeiska forskningsrådet
 • forskarstöd
 • forskningsbidrag
 • forskningsfinansiering
 • forskningsmedel
 • forskningsstöd
 • hjälp att skriva ansökan
 • hjälp med forskningsfinansiering
 • research funding
 • research grants
 • research support
 • stipendier
 • söka pengar
 • utlysningar
 • utlysningsdatabasen

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin