Vitaliy Goryashko

Universitetslektor vid Institutionen för fysik och astronomi; FREIA

Telefon:
018-471 35 95
Mobiltelefon:
076-205 79 97
E-post:
vitaliy.goryashko@physics.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 Uppsala
Vitaliy Goryashko

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin