32.1.11 FREIA

Del av Institutionen för fysik och astronomi

Avdelningsföreståndare: Maja Olvegård 018-471 4981

Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 Uppsala
Webbsida:
http://www.physics.uu.se/forskning/freia/

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin