Kjell E. I. Fransson

1:e Forskningsing vid Institutionen för fysik och astronomi; FREIA

Telefon:
018-471 38 74
Mobiltelefon:
070-425 08 84
E-post:
kjell.fransson@physics.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 Uppsala
Akademiska meriter:
TeknD
Kjell E. I. Fransson

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin