Tor Lofnes

1:e Forskningsing vid Institutionen för fysik och astronomi; FREIA

Mobiltelefon:
070-425 09 25
E-post:
tor.lofnes@physics.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 Uppsala
Akademiska meriter:
civ.ing.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin