Carl-Johan Englund

1:e Forskningsing vid Institutionen för fysik och astronomi; FREIA

Telefon:
018-471 35 52
Mobiltelefon:
070-425 02 80
E-post:
Carl-Johan.Englund@physics.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin