Konrad Gajewski

1:e Forskningsing vid Institutionen för fysik och astronomi; FREIA

Telefon:
018-471 38 74
Mobiltelefon:
070-167 91 93
E-post:
Konrad.Gajewski@physics.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 Uppsala
Akademiska meriter:
MSc

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin