Jonny Nordström

Forskare vid Centrum för klinisk forskning, Gävleborg

E-post:
jonny.nordstrom@regiongavleborg.se
Besöksadress:
Gävle sjukhus -157-
Ingång 9 A
801 88 Gävle
Postadress:
Region Gävleborg
801 88 GÄVLE

Forskare vid Institutionen för kirurgiska vetenskaper; Övriga; CKF Gävleborg

E-post:
jonny.nordstrom@uu.se
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 70, 1 tr
751 85 UPPSALA
Postadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 70, 1 tr
751 85 UPPSALA
Akademiska meriter:
leg sjukhusfysiker

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin