23.5 Centrum för klinisk forskning, Gävleborg

Del av Vetenskapsområdet för medicin och farmaci; Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, centrumbildningar mm

Föreståndare: Caroline Björck

Sekreterare: Lise-Lotte Sundgren

Hemsida: www.regiongavleborg.se/cfug

Funktionsbrevlåda: cfug@regiongavleborg.se

Telefon:
026-53 12 27
Besöksadress:
Gävle sjukhus -157-
Ingång 9 A
801 88 Gävle
Postadress:
Region Gävleborg
801 88 GÄVLE

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin