Dag Rissén

Handledare vid Centrum för klinisk forskning, Gävleborg

Telefon:
026-15 53 65
Mobiltelefon:
070-247 78 57
E-post:
dag.rissen@regiongavleborg.se
Besöksadress:
Gävle sjukhus -157-
Ingång 9 A
801 88 Gävle
Postadress:
Region Gävleborg
801 88 GÄVLE
Akademiska meriter:
FD

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin