Ulrika Lorentzon Fagerberg

Postdoktor Med dr, överläkare vid Centrum för klinisk forskning, Västmanland

E-post:
ulrika.fagerberg@regionvastmanland.se
Besöksadress:
Ingång 29
Västmanlands sjukhus Västerås
Postadress:
Västmanlands sjukhus Västerås
721 89 Västerås
Akademiska meriter:
Med dr, leg läk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin