23.6 Centrum för klinisk forskning, Västmanland

Del av Vetenskapsområdet för medicin och farmaci; Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, centrumbildningar mm

Föreståndare: Kent Nilsson, adj professor

Bitr. föreståndare: Gustav Ullenhag, professor

Verksamhetschef: Cecilia Åslund, adj professor

Sekr: Maria Dell' Uva Karlsson

Telefon:
021-17 58 67, 021-17 38 07
E-post:
forskning@regionvastmanland.se
Besöksadress:
Ingång 29
Västmanlands sjukhus Västerås
Postadress:
Västmanlands sjukhus Västerås
721 89 Västerås
Webbsida:
https://www.uu.se/centrum/klinisk-forskning
Katalog­ansvarig:

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin