Katina Pettersson

Postdoktor Med dr, leg fysioterapeut vid Centrum för klinisk forskning, Västmanland

Telefon:
021-17 61 96
E-post:
katina.pettersson@regionvastmanland.se
Besöksadress:
Ingång 29
Västmanlands sjukhus Västerås
Postadress:
Västmanlands sjukhus Västerås
721 89 Västerås
Katina Pettersson

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin